Vietnam

Aussino International Co., Ltd
89 Cách Mạng Tháng 8
Phường Bến Thành
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
+84-091-111-3841

Malaysia

Aussino International Sdn Bhd (1282591-X)
105 Jalan Ampang
Level 12-05 Menara Bangkok Bank
Berjaya Central Park Tower One
Kuala Lumpur 50450 Malaysia
60-3-2181-5050
aussino.my@aussino.com

Singapore

12 Marina Boulevard
#17-01 Marina Bay Financial Centre, Tower 3
Singapore 018982

65-6809 5080

USA

8889 West Olympic Boulevard, Suite 1000
Beverly Hills, CA 90211
United States of America
1-800-989-0919

China

500 Yun Jin Road
Level 8 Greenland Hui Center Tower B, Suite 888
Shanghai 200232
86-21-3358-8938