Chính sách giao nhận

Thông thường aussino.com.vn sẽ giao hàng cho khách hàng trong khoảng 20-60 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn hàng nếu hàng được vận chuyển từ nước ngoài. Đối với các mặt hàng có sẵn, chúng tôi sẽ xử lý giao hàng cho quý khách từ 05-07 ngày làm việc sau khi xác nhận đơn hàng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn vài ngày làm việc, nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:
- Nhân viên aussino.com.vn liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.
- Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
- Số lượng đơn hàng của aussino.com.vn tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.
- Đối tác cung cấp hàng cho aussino.com.vn chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại hoặc đối tác vận chuyển giao hàng bị chậm
- Hàng bị giữ lại tại cửa khẩu đối với các mặt hàng được vận chuyển từ nước ngoài
Về phí vận chuyển, aussino.com.vn tính phí vận chuyển tùy theo khu vực để hàng. Khi quý khách đặt hàng chúng tôi sẽ hiển thị chi phí giao hàng dự tính cho quý khách.